Knie- en heupprotheses worden in het ziekenhuis van Izegem geplaatst met behulp van de CORI Advanced Robot. De voordelen zijn:

-
Preciezere plaatsing van de prothese componenten (0,1 mm nauwkeurig!).

- De robot is intelligent, en houdt tijdens de plaatsing rekening met de specifieke anatomie van de patiënt. Hierdoor kan voor iedere patiënt een
optimale positie van het implantaat gekozen worden.

- De CORI Advanced Robot kan voor de implantatie de
ideale ligamentaire spanning voorspellen, waardoor de knie of heup natuurlijker aanvoelt.

- Een beter alignement en ligamentaire balans zorgt voor een significant
betere functie van de knie. De prothese gaat ook langer mee.

- Voor de operatie zijn
geen uitgebreide CT-scan beelden nodig. Door de snelle vooruitgang in de medische technologie kan deze straling vermeden worden.
Stacks Image 362767
Menu
Nieuwe knie of knieprothese

Als de knie ernstig beschadigd is, kan het nodig zijn om de knie, of een deel ervan, te vervangen door een
kunstknie of knieprothese. Er wordt een 9-tal millimeter kraakbeen en bot van de uiteindes van het dijbeen en het scheenbeen weggenomen en vervangen door evenveel metaal en hoogwaardig plastic.


Normale knie

De knie is het grootste gewricht in het lichaam. Het wordt gevormd door het onderste uiteinde van het dijbeen (femur), de bovenkant van het scheenbeen (tibia) en de knieschijf (patella). Naast het scheenbeen loopt het kuitbeen (fibula). De uiteinden van het bot zijn bedekt met een belangrijke kraakbeenlaag. Deze zorgt ervoor dat het gewricht soepel beweegt en werkt als schokdemper.

De
meniscus is een halvemaanvormig schijfje dat op het scheenbeen ligt. Ze bestaan uit een rubberachtig materiaal. Ze zorgen er voor dat het dijbeen beter in het scheenbeen past. Het zijn schokdempers die het lichaamsgewicht bij elke stap gelijkmatig verdelen. Ze hebben ook een stabiliserende functie in de knie, net als de kruisbanden.

Ligamenten in en rondom de knie zorgen voor een goede stabiliteit van de knie. De meest bekende zijn de kruisbanden. Er is een voorste en een achterste kruisband, die zoals de naam het zegt, elkaar kruisen in de knie. De kruisbanden zorgen ervoor dat het dijbeen en het scheenbeen niet voor- achterwaarts ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Naast de kruisbanden zijn er twee collaterale banden, namelijk de mediale (binnenste) en de laterale (buitenste) collaterale band. Deze liggen aan de zijkanten van de knie en zorgen ervoor dat het dijbeen en het scheenbeen niet zijwaarts kunnen bewegen.
Wat is de aanleiding voor de operatie?

Een
knieprothese kan geplaatst worden als er ernstige beschadiging is van het gewricht en wanneer niet operatieve maatregelen onvoldoende baat hebben.

Een
knieprothese wordt geplaatst om de pijn en ongemakken in de knie te verlichten en om de beweeglijkheid te verhogen. Zo wordt het been ook rechtgezet.
Verschillende aandoeningen kunnen beschadiging van de knie teweeg brengen. Vaak is het een slijtageproces dat toeneemt met de leeftijd. Daarnaast kan ook een ongeval aan de basis liggen. Soms kan het bot net onder het kraakbeen afsterven (avasculaire necrose) waardoor later ook het kraakbeen beschadigd wordt. Sommige (niet alle) reumatische aandoeningen kunnen op termijn de knie aantasten. Andere mensen hebben een afwijkende knie van bij de geboorte, waardoor er sneller slijtage optreedt. De as van het been speelt ook een belangrijke rol. Obesitas en roken hebben een slechte invloed op het kraakbeen.


arthrose knie Dokter Dujardin Jan orthopedie heup en knie specialist traumatologie operatie nieuwe knie heup prothese meniscus kruisband sportgeneeskunde izegem hechting kraakbeen operatie chirurg heelkunde arthrose arthritis pijn petré defoort vandendriessche knieprothese heupprothese topdokter arts kunstknie topdokters beste kunstheup topchirurg


De knieprothese

Men maakt onderscheid tussen drie types prothesen.

Dujardin gen Jan Dokter Orthopedie Knie Heup specialist prothese


De
totale knieprothese. Dit is de meest geplaatste prothese. Alle gewrichts kraakbeen wordt vervangen door een super metaal (cobalt-chroom met oxinium) en een hoogwaardig plastic (polyethyleen).
Dujardin Jan Dokter oxf Orthopedie Knie Heup specialist prothese

De halve of
unicondylaire knieprothese. Als slechts 1 deel van de knie beschadigd is, is het mogelijk om enkel dit deel te vervangen. We kunnen dit type niet plaatsen bij mensen met een onstabiele knie (bv. door een kruisbandletsel). Andere contra indicaties zijn beschadiging aan de rest van de knie, belangrijke asafwijkingen of strek en plooitekort. Deze prothese heeft als voordeel dat u een deel van uw eigen knie bewaart, waardoor de revalidatie vlotter verloopt.
Dujardin deuc Jan Dokter Orthopedie Knie Heup specialist prothese

De
patellofemorale knieprothese of knieschijfprothese. Deze zal enkel het gewricht van de knieschijf met het bovenbeen vervangen. De rest van de knie blijft onaangeraakt. Deze prothese wordt minder vaak geplaatst; dit kan enkel in strikte gevallen.De componenten van de protheses zijn gemaakt uit een super metaal (cobalt-chroom met oxinium) en een hoogwaardig plastic (polyethyleen).
De fixatie van de prothese in het bot gebeurt meestal met botcement, een twee componenten fixeermiddel. Bij een unicondylaire prothese kan ook met een ingroei type prothese gewerkt worden. Deze is bekleed met een poreus laagje waarop het bot kan vastgroeien.
De levensduur van de prothese is sterk afhankelijk van het activiteitsniveau van de patiënt. De sterke wetenschappelijke ontwikkelingen hebben de laatste jaren voor een revolutie gezorgd op dit vlak.


knieprothese Dokter Dujardin Jan orthopedie heup en knie specialist traumatologie operatie nieuwe knie heup prothese meniscus kruisband sportgeneeskunde izegem hechting kraakbeen operatie chirurg heelkunde arthrose arthritis pijn petré defoort vandendriessche knieprothese heupprothese topdokter arts kunstknie topdokters beste kunstheup topchirurg
knieprothese Dokter Dujardin Jan orthopedie heup en knie specialist traumatologie operatie nieuwe knie heup prothese meniscus kruisband sportgeneeskunde izegem hechting kraakbeen operatie chirurg heelkunde arthrose arthritis pijn petré defoort vandendriessche knieprothese heupprothese topdokter arts kunstknie topdokters beste kunstheup topchirurg


Voorbereiding

Voor de operatie zal een nazicht van uw hart en longen uitgevoerd worden. Er dient een ECG (hartfilmpje), bloedafname en een longfoto te gebeuren. Een afspraak hiervoor wordt geregeld op de consultatie. U krijgt een formulier mee naar huis dat u moet invullen voor de anesthesist, de arts die u zal verdoven.

Bloed verdunnende medicatie, zoals Marcoumar en Plavix, dienen een tiental dagen voor de operatie gestopt te worden. Bij sommige patiënten zullen we tijdelijk vervangende spuitjes voorschrijven. Meestal coördineert de huisarts deze medicatie aanpassing.

Eventuele infecties, zoals tand, huid- of urinewegeninfecties moeten voorafgaand aan operatie behandeld worden om te vermijden dat van daaruit kiemen uw genezing zullen vermoeilijken.

Tijdens de operatie of kort volgend erop, kan het soms nodig zijn dat u een bloedtransfusie krijgt. Hebt u hiertegen bezwaren, aarzel dan niet om uw specialist hiervan op de hoogte te stellen.

In afwachting van de operatie is het belangrijk om in beweging te blijven, weliswaar binnen de pijngrens. We weten dat iemand die fitter is voor de operatie, ook sneller revalideert na de operatie. Gebruik gerust een wandelstok of kruk om de pijn te verminderen. De pijnstilling moet geoptimaliseerd worden in samenspraak met de specialist en de huisarts. Mensen met overgewicht kunnen – best onder begeleiding van een diëtist – proberen af te vallen; obesitas verhoogt de kans op verwikkelingen tijdens de operatie en zorgt ervoor dat de prothese sneller verslijt. Ook roken brengt extra risico’s met zich mee en wordt best voorafgaand aan uw opname gestopt om onnodige longcomplicaties te vermijden en de botingroei en wondgenezing te bevorderen.

Meestal verblijft u een drietal dagen in het ziekenhuis. Wanneer u het ziekenhuis verlaat, zal het mogelijk zijn om te stappen met krukken. Verdere revalidatie is echter noodzakelijk. Dit kan thuis gebeuren of als dit niet mogelijk is, in een revalidatiecentrum of hersteloord. Het is interessant om al voor uw opname contact op te nemen met de sociale dienst (051/334.167).

Indien noodzakelijk kan dan tijdig een aanvraag bij een hersteloord/ revalidatiecentrum ingediend worden. Als u naar huis gaat, kan al gezinshulp, eventueel maaltijden en een thuisverpleegster geregeld worden. Let er vooral op dat u bij al deze diensten rekening houdt met een lange wachttijd. Hoe sneller u alles reserveert, hoe beter.


unicondylaire knieprothese
knieprothese Dokter Dujardin Jan orthopedie heup en knie specialist traumatologie operatie nieuwe knie heup prothese meniscus kruisband sportgeneeskunde izegem hechting kraakbeen operatie chirurg heelkunde arthrose arthritis pijn petré defoort vandendriessche knieprothese heupprothese topdokter arts kunstknie topdokters beste kunstheup topchirurg

Dagen voor de operatie


De dag van de operatie dient u volledig nuchter te zijn. Dit wil zeggen dat u vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken. Dit is uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat er tijdens de operatie geen voedsel uit de maag in de longen terecht komt. Indien u medicatie dient te nemen, zullen de verpleegkundigen u deze eventueel nog met een klein glas water geven, afhankelijk het advies van de specialist.

Roken is verboden in het ziekenhuis en zorgt tevens voor een grotere kans op complicaties – zoals slechte wondgenezing, infectie en niet vastgroeien van de prothese.


De anesthesist komt u ‘s avonds of 's morgens vroeg nog een bezoek brengen en bespreekt nog eens met u de verdoving die u de volgende morgen toegediend zal krijgen.


De opname

Gelieve alle waardevolle voorwerpen (geld, juwelen, bankkaarten) thuis te laten. In het ziekenhuis volstaat een beetje geld voor bijvoorbeeld de aankoop van een krant, een drankje in de cafetaria, .... In het ziekenhuis is er gratis Wifi; breng gerust een laptop of tablet mee.

Meld u aan bij de opname-dienst. Uw personalia worden samen met uw mutualiteitsgegevens aan de hand van uw SIS-kaart geregistreerd. Een verpleegkundige komt u in de wachtzaal van de opnameafdeling ophalen om u naar de kamer op de dienst orthopedie te brengen. Geef uw papieren voor uw werk, verzekering, ... ‘s morgens bij aankomst op de verpleegafdeling af zodat men ze tijdig kan afwerken.

Een pyjama of training is aanbevolen voor de dagen volgend op de operatie, alsook gesloten schoeisel. Dit schoeisel heeft best een breed profiel waarin de hele voet vastzit en moet kunnen dicht gedaan worden met veters.
Net voor de ingreep

Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, wordt u gevraagd een operatie-hemd aan te doen en nog even naar het toilet te gaan. Voor de ingreep wordt een kathetertje met een infuus in de voorarm geplaatst. Langs deze leiding zal de anesthesist u het slaapmiddel toedienen en kunnen andere geneesmiddelen (oa antibiotica) worden toegediend. De operatiezone wordt geschoren. Zo nodig wordt een blaassonde geplaatst. De antiflebitiskousen worden aangetrokken. Vervolgens krijgt u van de verpleegkundige een zuigtablet met een kalmerend middel. Dit dient ter voorbereiding op de verdoving. Hiervan kunt u een slaperig gevoel en een droge mond krijgen. Een kunstgebit en contactlenzen moet u uitdoen, evenals een horloge en sieraden.


De ingreep


De operatie zelf duurt 1 uur.


Na de ingreep verblijft U nog even in de ontwaakruimte waar U rustig kan wakker worden. De pijnmedicatie wordt geoptimaliseerd. Soms is het nodig om een drain te plaatsen door de huid om oud bloed uit de wonde af te voeren. U hebt één of meerd
ere infusen en soms een blaassonde. U krijgt wat zuurstof toegediend.
Om eventuele drukletsels door de lange ruglig te vermijden, werden tijdens de operatie zachte beschermingsmiddelen gebruikt. Onze bedden zijn voorzien van antidecubitusmatrassen.


Dujardin Jan Dokter Orthopedie Knie Heup specialist prothese


Als u wakker bent

Na de ingreep gaat u naar de afdeling. Soms is het nodig om u kort extra goed in de gaten te houden op de afdeling intensieve zorgen. U zal gezien worden door de arts. Die zal u vragen uw tenen te bewegen. Dit mag u gerust veel doen om de bloeddoorstroming te bevorderen.

Om flebitis te voorkomen moet u gedurende 10 dagen pilletjes nemen (bv. Xarelto) of 4 weken spuitjes krijgen (bv. Clexane). De specialist beslist of u in aanmerking komt voor pilletjes afhankelijk van uw comorbiditeit ( bijkomende aandoeningen).
Lichte koorts is normaal de eerste dagen na de operatie, ook wat misselijkheid kan voorkomen.

De eerste dag na de operatie wordt reeds gestart met oefeningen. U mag eten (lichte maaltijd) en drinken. Als het lukt mag u in de zetel zitten en rechtstaan, doch dit is geen must.

De tweede dag na de operatie start de meer intensieve revalidatie. De dagen erna zal u meer en meer moeten oefenen tot u zelfstandig bent en naar huis kan.

Naast orthopedisten en verpleegkundigen staan ook de kinesisten en ergotherapeuten u met hun deskundigheid bij opdat uw ontslag in de beste omstandigheden zou kunnen plaats vinden.
De
kinesist start al de dag van de operatie met revalidatie- of hersteloefeningen. Oefeningen ter bevordering van de beweeglijkheid en versterking van de spieren ter hoogte van de heup, knie en voet komen aan bod. Iedere dag zijn oefensessies voorzien, in de voormiddag en namiddag. Gelieve uw bezoek op dat gebied in te lichten zodat ze u op een ander tijdstip komen bezoeken.
De
ergotherapeut vult de oefeningen van de kinesist aan. Hij legt vooral de nadruk op het uithoudingsvermogen en het krachtiger maken van uw spieren via repetitieve oefeningen. Hij richt zich vooral op functionaliteit. Specifieke vragen naar de mobiliteit in de thuissituatie kunnen aan hem gesteld worden.

De eerste 6 weken zal u krukken bij de hand moeten houden. Deze kunnen via de uitleendienst van uw mutualiteit gehuurd worden. Het ziekenhuis mag geen materialen uitlenen.
Wanneer revalidatie thuis moeilijker is, kunt u steeds, via de (hoofd)verpleegkundige een contact aanvragen met de sociale dienst. Zij kennen de mogelijkheden om thuis hulp te krijgen en kunnen u helpen dingen te regelen (bijvoorbeeld: parkeerkaart, sociaal telefoontarief, vrijstelling kijk- en luistergeld, pensioenfonds, ...). Regel zo veel mogelijk al voor de opname, want deze diensten hebben een lange wachttijd. Hoe sneller u alles reserveert, hoe beter. Tijdens de opname nog een hersteloord of revalidatiecentrum aanvragen, is meestal te laat.


Regel reeds voor de opname extra hulp voor thuis of een hersteloord !Ontslag

Na 3 dagen verlaat u het ziekenhuis. U krijgt de nodige documenten mee, zoals een brief voor de huisarts, voorschriften voor medicatie, kinesitherapie. Als u formulieren dient te laten invullen voor het werk of dergelijke, vragen wij u om die zo snel mogelijk af te geven. Wacht niet tot de laatste dag, zodat we wat tijd hebben om dit secuur te doen.

Voor uw revalidatie kan u steeds een beroep doen op de revalidatiedienst van het ziekenhuis (kiné en/of ergo). Vraag voor uw ontslag hierover meer informatie aan de betrokken kinesist of ergotherapeut.

De hechtingen of haakjes mogen na 2 weken verwijderd worden door de huisarts.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een controle consultatie bij de specialist na een 6-tal weken waarbij u voorafgaand aan de consultatie (kom een uurtje vroeger) een radiografie van uw knie dient te laten maken. U krijgt hiervoor een voorschrift mee.Mogelijke complicaties

Het plaatsen van een knieprothese geeft over het algemeen zeer goede resultaten. Zoals bij elke operatie zijn er enkele verwikkelingen mogelijk. Het risico is klein maar niet onbestaand. Als u meer over de complicaties wilt weten, klik dan hier.
Er kan zich een infectie van het gewricht voordoen. Als drager van een knieprothese blijft de kans op infectie bestaan, ook in de toekomst. Daarom moet u altijd uw huisarts, tandarts of andere specialist hierover inlichten. Tijdens bepaalde behandelingen en/of ingrepen kan de arts u preventief antibiotica geven om infecties te voorkomen.

Flebitis is een ontsteking van een ader (meestal in de benen). Ze treedt vooral op bij zogenaamde ‘risicopatiënten’ die al eens flebitis hebben gehad of bij mensen met spataders. Flebitis gaat gepaard met pijn in het onderbeen (kuit), plaatselijke warmte en hardheid. Er wordt dan een onderzoek van de bloedvaten van de benen gedaan. De dosis van de bloedverdunnende spuitjes wordt tijdelijk verhoogd. U draagt preventief vanaf de dag van operatie tot zes weken nadien steunkousen aan beide benen.

Aanhoudende
pijn komt voor bij een heel klein deel van de patiënten. Als dit na één jaar persisteerd, zullen we uitgebreide onderzoeken uitvoeren om de oorzaak te achterhalen.

Tijdens de eerste dagen na de operatie kan de
wonde vocht afgeven. Dit is oud bloed en wondvocht dat zich een weg naar buiten zoekt. Als dit te lang zou duren of te hevig zou zijn, beperken we de oefeningen en wordt de medicatie aangepast. U zal dus wat meer moeten rusten om niet te veel tractie op de wondranden te geven.

Zwelling van het been na de ingreep is normaal. Rust, ijs en hoogstand kan helpen. Na enkele weken verdwijnt de zwelling.

De eerste dagen na de ingreep kunt u een temperatuursverhoging of
koorts hebben, die spontaan verdwijnt.

Bij een
longembool komt een bloedklontertje terecht in de bloedvaten van de longen. Een slechte bloedcirculatie kan de oorzaak zijn van longembolie. Om dit te voorkomen krijgt u dagelijks bloedverdunnende spuitjes of pilletjesen en draagt u twee steunkousen. Voldoende bewegen is eveneens belangrijk.

Huidblaren zijn meestal een reactie op de ontsmettingsstof die gebruikt wordt tijdens de operatie, of op het verband. Al naargelang de ernst van de blaren wordt de verzorging aangepast.

Sommige mensen - vooral vrouwen - kunnen een
blaasontsteking krijgen. Dit wordt behandeld met de nodige medicatie.

Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om deze complicaties te voorkomen.Antwoorden op veelgestelde vragen

  • Wanneer mag ik met de auto rijden? - Als u een automaat heeft, en het betreft de linker knie, mag u na 2 weken opnieuw rijden als u zich daar klaar voor voelt. In alle andere gevallen na 6 weken, als u zich voldoende sterk voelt.
  • Wat met metaaldetectors op het vliegveld? - Het kan inderdaad zijn dat de metaaldetectors afgaan als u het vliegtuig neemt. De veiligheidsdiensten zijn dit echter gewoon, en herkennen vlug dat u een prothese heeft.
  • Wanneer mag ik in het bad? Of zwemmen? - Als de wonde perfect geheeld is. Meestal is dat na een drietal weken.
  • Help, mijn stoelgang is zwart? - Dit wordt veroorzaakt door de ijzerpilletjes die u na de operatie soms dient in te nemen. Het stopt als u de pilletjes stopt. Neemt u geen ijzer? Contacteer dan uw huisarts.
  • Mag ik een kussen onder mijn knie leggen 's nachts? - Nee, hierdoor wordt de knie stijf en zal het tijdens de revalidatie moeilijker zijn om volledig te strekken.
  • Wanneer mag ik fietsen? - Na 6 weken mag u terug fietsen. Wees voorzichtig bij het opstappen, gebruik in het begin best een vrouwenfiets.
  • Wanneer mag ik mijn huishouden zelf doen? - Zodra u zich fit genoeg voelt. Meestal na een 6 tal weken.
  • Hoelang ben ik arbeidsongeschikt? - Twee à drie maand, afhankelijk van uw werk en algemene toestand.
  • Kan ik normaal naar het toilet? - Wanneer u naar huis gaat, zal u normaal het toilet kunnen gebruiken. We raden wel aan om een verhoging te gebruiken.
  • Mag ik voor mijn huisdieren zorgen? - Van zodra de wonde dicht is (meestal na drie weken), is het geen probleem om in contact te komen met huisdieren. Zolang de wonde niet genezen is, houdt u best wat afstand om besmetting te bekomen.Vertel uw arts/tandarts dat u een prothese heeft. Zo kan bij een nieuwe ingreep zo nodig preventief antibiotica gegeven worden.

Bij volgende alarmtekenen moet u uw huisarts verwittigen:
- Als de wonde abnormaal rood en warm is, of plots opnieuw lekt.
- Bij toenemende koorts
- Bij pijn en zwelling in de kuit
- Bij plotse kortademigheid
- Bij plotse pijn op de borst

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan Dr. Dujardin tijdens de raadpleging. U kunt een afspraak maken via het secretariaat orthopedie op het telefoonnummer
051/334 700.

Stacks Image 71899
AFSPRAAK
051/334 700
orthopedie@sjki.be
ST-JOZEFSKLINIEK
Ommegangstraat 7
B-8870 Izegem